Uzman Mantosu Yaklaşımı: 26-28 Kasım 2009 Liseli Gençlerle Atölye Çalışması

Dorothy Heathcote

Öz


Burada anlatılanlar doğrusal bir biçimde okunmalıdır ancak unutulmamalıdır ki var olan her bir bölüm bütüne katkı sağlamaktadır. Çünkü her bir olayın bazı yönleri diğer olaylar tarafından etkilenmekte ve dolayısı ile bölümler birbirlerini etkilemektedirler. Bu makaleyi okuyan kişiler bunu bir tren yolu gibi dümdüz giden ve yönelimin kesin belli olduğu bir şey gibi değil daha ziyade yapılması gereken görevlerden oluşan bir ağ gibi düşünmelidirler. Bunu tasvir etmenin daha iyi bir yolu belki de pek çok küçük su akıntısının katkıları ile bir haliç oluşumuna neden olan bir ırmak olabilir.

Ankara’da tekrar çalışma fırsatını bana sundukları için Çağdaş Drama Derneği’ne saygılarımı sunmak isterim. Uzun süre oturmaları gerektiği halde öğretmenler ve yaratıcı drama eğitimcilerinden oluşan dinleyici kitleme, göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etmek isterim. Ayrıca, burada yaşamış olduğumuz deneyime büyük katkılar sağlamış olan yapılan çalışmaların muhteşem çevirisi içinde teşekkür etmek isterim.


Anahtar Kelimeler


Uzman mantosu yaklaşımı

Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.

Copyright © 2016

Yaratıcı Drama Dergisi

Tüm Hakları Saklıdır