Üniversite Öğrencileri Drama Dersini Neden Seçiyorlar? Ankara Üniversitesi Örneği

Gökhan Karaosmanoğlu, İhsan Metinnam

ÖzÖrgün eğitimde farklı yaş gruplarında zorunlu ya da seçimlik bir ders olarak okutulan dramayı üniversite öğrencileri farklı nedenlerle seçmektedir. Drama, farklı fakültelerde ve farklı bölümlerde eğitim alan üniversite öğrencilerinin kültür ve sanat konusunda kendilerini geliştirdikleri derslerden biridir. Bu araştırmada drama dersi alan üniversite öğrencilerinin dramayı nasıl tanımladıklarını, drama dersini seçmelerinin nedenlerini ve ders konusundaki beklentilerini belirlemek amaçlanmaktadır. Temel nitel araştırmanın kullanıldığı çalışmada 115 üniversite öğrencisine amaçlı örneklem yoluyla ulaşılmıştır. Araştırmada veriler “Seçmeli Drama Dersi Hazırbulunuşluğu Belirleme Formu” ile toplanmış, verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre katılımcılar dramayı genellikle tiyatro ile ilişkilendirmişler, dramanın tiyatro ya da tiyatronun bir dalı olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcıların drama dersini, gelişimlerine katkı sağlaması (okudukları bölüme, farklı yönlerini keşfetmeye, eğlenmeye, merak etmeye), sanata ve sahne sanatlarına ilgi duymaları, tiyatro ve drama konusunda kendilerini geliştirmek amacıyla seçtikleri görülmüştür. Katılımcıların dersten beklentileri farklı gelişim alanlarında (iletişim becerileri, özgüven, farklı bakış açıları, yaratıcılık, hayal gücü, empati, sosyalleşme, eğlenme, rahatlama, kendini keşfetme), tiyatroda (oyunculuk, tiyatro kuramı bilgisi, sahneleme, dramatik yazarlık, oyun metinleri okuma, yeni bakış açıları kazanma) ve dramada (alan bilgisi, doğaçlama becerisi) gelişim sağlamaktır. Araştırma sonuçları göz önünde bulundurularak drama dersi içeriklerinin üniversitelerde daha iyi tanıtılması, drama konusundaki kavram yanılgılarını ortadan kaldıracak çalışmalar yapılması ve öğrencilerin drama dersini bu doğrultuda seçmeleri önerilmektedir.


Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.

Copyright © 2016

Yaratıcı Drama Dergisi

Tüm Hakları Saklıdır