Yaratıcı Drama Dergisinde Yayımlanacak Tüm Makaleleri Türkçe - İngilizce Tam Metin Olarak Yayımlama Kararı

Dergimiz yayın kurulunun 2021 yılında almış olduğu karar doğrultusunda, 2022 yılından itibaren dergimizde yayımlanacak tüm makalelerin Türkçe ve İngilizce tam metnine yer verilecektir.


Copyright © 2016

Yaratıcı Drama Dergisi

Tüm Hakları Saklıdır