Yaratıcı Drama Dergisi

Yaratıcı Drama Dergisi (YADER) (ISSN 1305-8177, E-ISSN:2459-167X), Çağdaş Drama Derneği tarafından yayımlanan hakemli bir dergidir. Dergide; eğitim bilimlerinde yaratıcı drama, tiyatro, eğitimde tiyatro, çocuk tiyatrosu, çocukların tiyatrosu, oyun, doğaçlama, aktif öğrenme, psikodrama, dans, çocuk ve gençlik edebiyatı gibi sanat ve kültür alanları ile ilgili yazılara yer verilmektedir.

Yaratıcı Drama Dergisi’nin temel amacı, kuramdan uygulamaya yaratıcı drama ile ilgilenenlerin bilimsel düşüncelerini paylaştıkları ortak bir platform oluşturmak ve alanyazına katkıda bulunmaktır. Yaratıcı Drama  Dergisi;  eğitim, tiyatro ve diğer sanatlarda yaratıcı drama alanında çalışan bilim insanları, öğrenciler, öğretmenler ve ilgili kuruluşlara yönelik, bilimsel ve etik kurallara uygun bir şekilde çalışmayı esas alır.

Duyurular

 

Yaratıcı Drama Dergisinde Yayımlanacak Tüm Makaleleri Türkçe - İngilizce Tam Metin Olarak Yayımlama Kararı

 
2022 yılından itibaren, dergimizde yayımlanacak tüm makalelerin Türkçe ve İngilizce tam metinlerine yer verilecektir.  
Yayın Tarihi: 2021-10-27 Daha fazlası...
 

Ulakbim TR Dizin

 
Yaratıcı Drama Dergisi, TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı Komitesi tarafından 2017 yılından itibaren veri tabanına alınmaya uygun bulunmuştur.  
Yayın Tarihi: 2018-07-31
 

DOI Numarasının Verilmesi

 

Digital Object Identifier (DOI) elektronik ortamda yayınlanan her çalışmanın tanımlanmasına ve erişilmesine olanak sağlayan benzersiz bir erişim numarasıdır. Yaratıcı Drama Dergisi'nde yayınlanan veya erken görünümdeki her çalışma için DOI numarası verilmesi zorunludur.

 

 
Yayın Tarihi: 2017-01-05 Daha fazlası...
 
Daha fazla duyuru...

Cilt 17, Sayı 2 (2022): Yaratıcı Drama Dergisi

Yaratıcı Drama Dergisi'nin 17. cilt 2. sayısıdır.

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Erken Çocukluk Eğitiminde Drama Dersinin Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimlerine Etkisi: Dramaya İlişkin Tutum ve Öğretmen Öz-yeterlik İnançları PDF
İnanç Eti, Meltem Emen Parlatan 125-138
Üniversite Öğrencileri Drama Dersini Neden Seçiyorlar? Ankara Üniversitesi Örneği PDF
Gökhan Karaosmanoğlu, İhsan Metinnam 139-162
Matematik Eğitimi ve Drama: Sistematik Derleme PDF
Burcu Durmaz 163-190
Ortaokullardaki Seçmeli Drama Dersinin Uygulama Sürecine Yönelik Görüşler PDF
Sezgin Koçyiğit, Halit Karatay 191-216

Dergi Tüm Makaleler

Yaratıcı Drama Dergisi Cilt 17 Sayı 2 PDF
  i-224


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.

Copyright © 2016

Yaratıcı Drama Dergisi

Tüm Hakları Saklıdır