Tiyatroya Rağmen Yaratıcı Drama

İnci San

Öz


Tiyatro oyuncusu, yönetmeni, dramaturgu, sahnede ve sahne arkasındaki çalışanları ve çocuk, genç, yetişkin izleyicisi ile bir bütündür. Çalışanları arasına son iki on yılda tiyatro pedagogları da girmiştir. Tiyatronun insanları eğitmesinin mi daha önemli olduğu yoksa sanatsallık ve estetiğin mi ön plana çıkarılması gerektiği tartışıla dursun, tiyatro pedagojisi (eğitbilimi) alanı iki görüşün birleştiği bir alan olarak görülebilmektedir. Yaratıcılığı ve grup çalışmasını ön plana alan yaratıcı drama çalışmaları ile tiyatronun karşı karşıya gelmesi de aslında söz konusu değildir. Önemli olan, dramacıların tiyatroyu daha fazla öğrenecekleri arasına almaları, tiyatrocuların ise pedagojik bir eğitim sürecinden geçmeye razı olarak, kendileri için yeni ufuklar açacak tiyatro eğitimbilimi alanına yönelmelerinin gereğini ve önemini benimsemeleridir. Dramanın bilimsel olarak nerelerde ve hangi yeni bilgilerle katıştırılarak nasıl kullanılacağının araştırılması, uygulanması, yerleştirilmesi için, araştırma merkez ve/ya da merkezlerinin kurulmasına hızla geçilmelidir.

Anahtar Kelimeler


Drama, yaratıcı drama, tiyatro eğitbilimi

Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.

Copyright © 2016

Yaratıcı Drama Dergisi

Tüm Hakları Saklıdır