Yaratıcı Drama Kavramı, Bileşenleri ve Aşamaları

Ömer Adıgüzel

Öz


Yaratıcı drama kavramı, dran, drama, dramatik, dramatik oyun, dramatizasyon,  kavramları ile birlikte açıklanmalıdır. Yaratıcı drama alanı özellikle tiyatro alanından farklı ancak ilişkili olarak çeşitli bileşenlerden oluşmaktadır. Bu bileşenler aynı zamanda  yaratıcı dramanın tanımını da oluştururlar. Buna göre eğitimde yaratıcı drama, her hangi bir konuyu, doğaçlama, rol oynama gibi  tekniklerden yararlanarak, bir grupla  ve grup üyelerinin birikimlerinden, yaşantılarından  yola çıkarak  canlandırmalar yapmaktır. Bu canlandırma süreçlerinde oyunun genel özelliklerinden yararlanılır ve bir lider, drama öğretmeni/eğitmeni eşliğinde ve yapılacak çalışmanın amacına, grubun yapısına göre önceden belirlenmiş mekanda  yaratıcı drama süreci gerçekleştirilir.  Bu kavramlar tiyatro alanı ile karşılaştırıldığında da bir yönüyle yaratıcı dramanın bileşenlerini oluşturur. Yaratıcı Drama yaşantıları belli aşamaları izlemek durumundadır. Bu aşamalar yine liderin yapacağı çalışmaya göre biçimlendirilebilir, değiştirilebilir. Türkiye’de yaratıcı drama eğitimi alıp, bir drama dersini yapılandırma, tasarlama ya da planlama çalışmalarında lider/eğitmen adaylarının kendileri  ile yapılan bir araştırma sonuçlarına göre çeşitli zorluklar yaşadıkları sonucuna ulaşılmıştır (araştırma Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yaratıcı Drama Programı’ndan 34, Çağdaş Drama Derneği Yaratıcı Drama Eğitmenliği/Liderliği Programı’ndan 40 lider adayı ile yapılmıştır). Adı geçen bu adaylar kendilerine yöneltilen açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlarda yaratıcı dramanın aşamaları arasında oyun, doğaçlama ve  oluşum gibi kavramlar arasında çeşitli karışıklar yaşadıklarını belirtmişlerdir.  Buna göre geliştirilen ve önerilen aşamalar Hazırlık-Isınma, Canlandırma ve Değerlendirme-Tartışma’dır.


Anahtar Kelimeler


Dran, drama, dramatik, dramatik oyun, eğitimde yaratıcı drama, yaratıcı dramanın bileşenleri, yaratıcı drama’da aşamalar.

Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.

Copyright © 2016

Yaratıcı Drama Dergisi

Tüm Hakları Saklıdır