Yaratıcı Drama ile Matematik ve Fen Alanındaki Bilim Adamlarının Yaşam Öykülerine ve Bilime Katkılarına Yeni Bir Bakış

Oylum Akkuş, Pınar Özdemir

Öz


Bu çalışmanın amacı matematik ve fen alanındaki ünlü bilim adamlarının yaşam öykülerinin ve bilime katkılarının yaratıcı drama yöntemi kullanılarak incelenmesidir. Bu amaca yönelik 2005-2006 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde 47 ilköğretim matematik ve fen bilgisi anabilim dalı dördüncü sınıf öğrencisi ile toplam 30 saat süren atölye çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar iki farklı atölye şeklinde matematik ve fen bilgisi eğitimi anabilim dalı yaratıcı drama ders sorumluları tarafından yürütülmüştür. Hazırlanan 10 yaratıcı drama ders planının 2 tanesi ekte örnek olarak sunulmuştur. Veri toplama araçlarından elde edilen bulgulara göre, katılımcıların bilim adamlarının yaşam öykülerini ve bilime katkıları ile ilgili yaratıcı drama yöntemi ile bilgi sahibi oldukları söylenebilir.


Anahtar Kelimeler


Matematik eğitimi, fen eğitimi, yaratıcı drama, bilim adamlarının yaşam öyküleri, bilim adamlarının bilime katkıları, fen ve matematik öğretmeni adayları

Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.

Copyright © 2016

Yaratıcı Drama Dergisi

Tüm Hakları Saklıdır