Yaratıcı Drama Sürecinde Yaratıcı Yazma

Müjdat Ataman

Öz


Bu çalışma, yaratıcı drama uygulamaları ile yazınsal değeri olan ürünler ortaya çıkarmak ve öğrencilerde yazmaya karşı istek uyandırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Bilkent Üniversitesi Hazırlık Okulu 4. sınıf öğrencileri ile yürütülmüştür. Çalışma tek bir sözcükten (bavul), yola çıkılarak kurgulanmış ve yazılı anlatım çalışmaları bu sözcük etrafında şekillendirilmiştir. Yazılı anlatım çalışmaları öncesi, yaratıcı drama uygulamaları yapılarak, öğrencilerin, yazacaklarını düşlemeleri, oynamaları ve canlandırmaları sağlanmıştır. Bu çalışmada yaratıcı drama, yöntem olarak kullanılmıştır. Yazım öncesi yaratıcı drama uygulamalarında, şiir, öykü ve masallardan yararlanılmıştır. Her atölye sonrası, öğrenciler yazınsal değeri olan ürünler ortaya koymuşlardır. Yaratıcı drama yöntem olarak kullanıldığında, Türkçe dersinin yazma kazanımları verilirken etkili olduğu, yazınsal değeri olan ürünler ortaya çıkmasında yarar sağladığı, öğrencilerin yazılı anlatım çalışmalarına istekle katıldığı sonucuna varılmıştır.


Anahtar Kelimeler


Yaratıcılık, yaratıcı drama, yaratıcı yazma, yazılı ürün

Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.

Copyright © 2016

Yaratıcı Drama Dergisi

Tüm Hakları Saklıdır