Yaratıcı Dramanın Matematik Eğitiminde Kullanılması: Kümeler Alt Öğrenme Alanında Bir Uygulama

Asuman Duatepe, Oylum Akkuş

Öz


Bilgi çağının gereklilikleri eğitime de yansımıştır. Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan ilköğretim matematik dersi öğretim programlarındaki yeni yapılanmalar bu yansımanın kaçınılmaz bir sonucu olarak görülebilir. Yeni matematik programlarının önerdiği matematik öğretimi süreci öğrenciyi etkin kılan, matematiksel düşüncelerini sınıf içinde paylaşmasına olanak tanıyan, matematiğin anlayarak ve ilişkilendirilerek öğrenilmesini sağlayan bir öğretim sürecidir. Bu sürecin sınıflarda işlerlik kazanması için kullanılabilecek öğretim yöntemlerinden biri de yaratıcı dramadır. Bu çalışmanın amacı yaratıcı dramanın matematik öğretiminde bir yöntem olarak kullanımını örneklendirmektir. Bu amaçla ilköğretim altıncı sınıf düzeyinde kümeler alt öğrenme alanında hazırlanan yaratıcı drama temelli bir matematik ders planı sunulmuştur. Bu plan çerçevesinde yaratıcı dramanın aşamalarının matematiksel kavramların öğretiminde nasıl bir rol oynayacağı tartışılmıştır

Anahtar Kelimeler


Matematik eğitimi, yaratıcı drama, drama temelli öğretim, kümeler.

Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.

Copyright © 2016

Yaratıcı Drama Dergisi

Tüm Hakları Saklıdır