Okul Öncesi Dönemde Toplumsal Yaşam Becerilerinin Kazandırılmasında Yaratıcı Dramanın Kullanımı

İsmail Güven

Öz


Bu çalışmanın amacı okulöncesi eğitim de toplumsal yaşam becerilerinin kazandırılmasına yönelik etkinlikler ve yaratıcı drama çalışmalarının bu etkinliklerde kullanılmasını tartışmaktır. Yaratıcı drama, kendine özgü teknikler ve çalışma biçimiyle, çocukların doğal dili olan oyunu da kullanarak, toplumsal yaşam becerilerine yönelik etkinliklerin ele alınıp işlenmesinde okulöncesi dönemde en iyi işe koşulabilecek çok yönlü bir alandır. Okul öncesi dönem, sosyal açıdan çocuğun toplumla karşılaştığı, formal ilişkilerin oluştuğu dönemdir. Bu dönemde çocuk, sosyal etkileşim ve iletişimi ilk kez aile ortamından daha katı ve kurallara uygun biçimde gerçekleştirir. Okulöncesi dönemdeki yaratıcı drama çalışmaları çocukların yeni karşılaştıkları bu dünyaya uyum gösterebilmeleri için doğaçlama yarattıkları ürünleri ve ifade biçimlerini içermektedir. Çocuklar yaratıcı drama çalışmalarında, müzik, öykü ve farklı etkinliklerle toplumsal konu ve olaylara ilişkin önemli yaşantılar elde etmeye başlarlar. Yaratıcı drama çalışmalarındaki bu yaşantılar çocuğun başkalarıyla daha sağlıklı ve etkili biçimde işbirliğine girme ve iletişim kurma becerilerine katkıda bulunur. Çocuklar, farklı yaratıcı drama ortamlarında duygu ve düşüncelerini farklı semboller kullanarak ifade edebilirler. Doğaçlama müzik ve drama oyunları, içinde yaşadıkları dünyaya ilişkin ilgilerini artırır ve düşüncelerini farklı biçimde ifade etmelerine olanak sağlar.


Anahtar Kelimeler


Sosyal aktivite, okul öncesi, eğitim programı, yaratıcı drama, erken çocukluk

Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.

Copyright © 2016

Yaratıcı Drama Dergisi

Tüm Hakları Saklıdır