Cilt 17, Sayı 2 (2022)

Yaratıcı Drama Dergisi

Yaratıcı Drama Dergisi'nin 17. cilt 2. sayısıdır.

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Erken Çocukluk Eğitiminde Drama Dersinin Öğretmen Adaylarının Mesleki Gelişimlerine Etkisi: Dramaya İlişkin Tutum ve Öğretmen Öz-yeterlik İnançları PDF
İnanç Eti, Meltem Emen Parlatan 125-138
Üniversite Öğrencileri Drama Dersini Neden Seçiyorlar? Ankara Üniversitesi Örneği PDF
Gökhan Karaosmanoğlu, İhsan Metinnam 139-162
Matematik Eğitimi ve Drama: Sistematik Derleme PDF
Burcu Durmaz 163-190
Ortaokullardaki Seçmeli Drama Dersinin Uygulama Sürecine Yönelik Görüşler PDF
Sezgin Koçyiğit, Halit Karatay 191-216

Dergi Tüm Makaleler

Yaratıcı Drama Dergisi Cilt 17 Sayı 2 PDF
  i-224


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.

Copyright © 2016

Yaratıcı Drama Dergisi

Tüm Hakları Saklıdır