Yaşantılara Dayalı Öğrenme, Yaratıcı Drama ve Süreçsel Drama İlişkileri

Ömer Adıgüzel

Öz


Yaşantılara dayalı öğrenme, eğitimin belirli bir zamanla, planla sınırlı ve herhangi bir mekana da bağımlı olmaması gibi temel bir niteliğini gösterir ve   bireyde kalıcı öğrenmeyi sağlar, bunun için de etkin katılım gerekir. Yaşantı, bireyin diğer bireylerle ve çevresiyle etkileşiminin bireyde bıraktığı izlenimdir.ı Yaratıcı drama özellikleri, çok yönlü işlevselliği nedeniyle sınıf dışındaki amaçlara uygun her türlü ortamlarda özellikle yaşantılara dayalı öğrenmeyi gerçekleştirmede etkili bir yöntem ve disiplindir. Yaratıcı drama, grup üyelerinin yaşantılarına dayalıdır. Drama'nın başlangıç noktası ve drama sürecinin gelişmesi, yaşantılar sonucunda elde edilen birikimlerin işe koşulması ile doğrudan ilgilidir.  Dorothy Heathcote çalışmalarıyla dramanın eğitimde ve yaşantılara dayalı öğrenmede etkisini göstermiştir. Onun drama anlayışı katılımcıların yaşantılarından, kullanmak üzere zamanın içinden bir an alınmasına, kendi hareket ve kararlarıyla yüzleşmelernin sağlanmasına ve sonra da doyum sağlayabilecekleri gerçek sonuçlara götürülmesine dayalıdır.Ona göre programın  hedeflerine ulaşabilmek amacıyla, çocukların kendi düşüncelerini ve problem çözme becerilerini geliştirebilecekleri içerikler oluşturulmalıdır. Drama çalışmalarında katılımcılar role, başka biri olarak değil “onlar o insanların yerinde olsalardı ne yaparlardı düşüncesinde rol oynamalıdırlar”. Bunun yanında Ezilenlerin Tiyatrosu çalışmasıyla Forum Tiyatro tekniği'nin öncüsü olani Agusto Boal’ın çalışmaları  ile de yaşantılara dayalı öğrenme arasında somut ilişki kurulabilr. Forum tiyatro tekniği aynı zamanda süreçsel drama çalışmalarında bir teknik olarak kullanılır/kullanılabilir.


Anahtar Kelimeler


Yaşantılara dayalı öğrenme, yaratıcı drama, süreçsel drama.

Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.

Copyright © 2016

Yaratıcı Drama Dergisi

Tüm Hakları Saklıdır