Güzel Sanatlar Eğitim Alanı Olarak Yaratıcı Dramanın MEB ve YÖK Programlarındaki Görünümü

Ömer Adıgüzel, Gizem Sivrikaya

Öz


Türkiye’deki gelişimi “sanat yoluyla eğitim” anlayışına dayanan eğitimde yaratıcı dramaya yönelik çalışmaların gerek akademik alanda gerekse MEB eğitim programlarında önemli bir yeri bulunmaktadır. Bu çalışmada, temel olarak Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca hazırlanan belgelerde nasıl göründüğünün ortaya konması hedeflenmiştir. Çalışma sırasında Yüksek Öğretim Kurulu öğretmenlik alanları ile farklı lisans programlarının ders içerikleri ikinci grup belgeler olarak incelenmiştir. Böylece Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından sunulan belgeler tutarlılık ve bilimsellik açısından değerlendirilmiştir. Tarama modelinde betimsel olarak tasarlanmış olan çalışmaya ilişkin bulgular, belgeler arası tutarsızlıkların ve bilimsel olmayan bazı ifadelerin belirlenmesi yönündedir. Çalışmanın sonunda yaratıcı drama dersinin yürütülmesine ilişkin önerilere yer verilmiştir.


Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.

Copyright © 2016

Yaratıcı Drama Dergisi

Tüm Hakları Saklıdır