Cilt 16, Sayı 2 (2021)

Yaratıcı Drama Dergisi Cilt 16 Sayı 2

İçindekiler

Araştırma Makalesi

Üstün Yetenekli Ergenlerde Problemli İnternet Kullanımı ve Siber Zorbalık: Drama Temelli Bir Müdahale Programının Etkililiği PDF
Gülendam Akgül, Derya Atalan Ergin, Sıla Uzunpınar 167-190
Using Drama in English Classrooms: The Effects on Vocabulary Gains in Very Young Learners PDF
Enisa Mede, Alvin Vardar 191-206
Müzelere Yönelik Yaratıcı Drama Projelerinin İncelenmesi PDF
Gizem Sivrikaya, Gökhan Karaosmanoğlu 207-228
Harriet Finlay-Johnson’ın Drama Yaklaşımı PDF
Cemil Sapmaz, Ömer Adıgüzel 229-260
2000-2020 Yılları Arasında Yaratıcı Drama Alanında İlkokul Öğrencileri ile Yapılan Makalelerin Eğilimlerinin İncelenmesi PDF
Zeliha Kılıç, Tolga Erdoğan 261-280
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılmasına İlişkin Öğrenci Görüşleri PDF
Cansu Çetinkaya Aydoğdu, Cevdet Kırpık 285-308

Dergi Tüm Makaleler

Yaratıcı Drama Dergisi 16 (2) PDF
  168-316


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.

Copyright © 2016

Yaratıcı Drama Dergisi

Tüm Hakları Saklıdır