Matematik Eğitimi ve Drama: Sistematik Derleme

Burcu Durmaz

ÖzBu çalışmanın amacı matematik eğitimi ve dramayla ilişkili makalelerin incelenmesidir. Bu amaçla araştırmada 2003-2021 yılları arasında İngilizce veya Türkçe olarak yazılmış ve bilimsel hakemli dergilerde açık erişimli olarak yayımlanmış toplam 67 makale sistematik derleme yaklaşımından yararlanılarak incelenmiştir. Makaleler yayımlandıkları yıllara, kullanılan anahtar kelimelere, amaçlarına, yöntemlerine, örneklemlerine/çalışma gruplarına, veri toplama araçlarına, veri analiz yöntemlerine, inceledikleri matematik öğrenme alanlarına/konularına, sonuçlarına ve sundukları önerilere göre değerlendirilmiştir. Yapılan betimsel analiz sonucunda konuyla ilgili yayınların oldukça az olduğu ve sıklıkla dramanın matematikle ilgili değişkenler üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlayan çalışmaların yapıldığı tespit edilmiştir. Üzerinde en çok çalışılan öğrenme alanı geometri ve ölçme iken daha çok nicel yaklaşıma dayalı çalışmalarda kullanılan ölçme araçlarına ve veri analiz yöntemlerine başvurulmuştur. Ayrıca en çok öğretmenler ile öğretmen adaylarına ilişkin sonuçlara yer verildiği ve önerilerin sırasıyla araştırmacılara ve karar alıcılara/kanun yapıcılara yönelik olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın bulgularından hareketle öğretmenlere, karar alıcılara ve araştırmacılara yönelik birtakım önerilerde bulunulmuştur.


Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.

Copyright © 2016

Yaratıcı Drama Dergisi

Tüm Hakları Saklıdır