Ortaokullardaki Seçmeli Drama Dersinin Uygulama Sürecine Yönelik Görüşler

Sezgin Koçyiğit, Halit Karatay

ÖzBu araştırmada, drama dersinin ortaokul öğrencilerine sağladığı yararlar ve dersin uygulama sürecinde karşılaşılan sorunlar incelenmiştir. Araştırma, durum çalışması olarak tasarlanmıştır. Çalışma grubu ortaokullarda drama dersini yürüten 20 öğretmen, dersi alan 23 5. ve 6. sınıf öğrencisi, bu öğrencilerin velileri; dersi uygulayan okullarda görev yapan 7 yönetici ve 12 drama uzmanıdır. Çalışma grubunu oluşturan katılımcılara e-posta ile drama dersi görüşme formu gönderilmiş, elde edilen görüşler içerik analiziyle çözümlenmiştir. Katılımcılara göre drama dersi, öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve sosyal becerileri ile yaşam becerilerini geliştirmektedir. Bu ders, öğretmenlerin iletişim kurma becerilerini ve mesleki gelişimlerini desteklemektedir. Bütün bu yararlarına karşın derse ilişkin olarak uzman öğretmen, atölye, bütçe, yasal düzenleme, öğretim araçları ve öğretmen kılavuz kitabı sorunları bulunmaktadır. Drama dersinin okullarda daha verimli olması için öğretmenlerin drama konusunda eğitim alması, okullarda drama atölyeleri oluşturulması, drama dersi için yasal bir düzenleme yapılması, derse bütçe ayrılması, öğretim programının niteliğinin artırılması, öğretmenler için kılavuz kitaplar hazırlanması ve drama bilişim ağının oluşturulması gereklidir.


Tam Metin: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons Lisansı
TUDEB is licensed under a Creative Commons License.

Copyright © 2016

Yaratıcı Drama Dergisi

Tüm Hakları Saklıdır